Back to College Party

Arrangementsinformasjon

Back to College Party fredag 12 januar på Smuget. Dørene åpner kl 21:00 og stenger kl 02:00

ID: 18 år 

Cover: kr 50,- for forhåndkjøpte billetter via Ticketco

kr 100,- ved kontant kjøp i døra (kun akkurat beløp)

OBS; Billetter må kjøpes på forhånd for å komme inn i lokalet. Alle som ikke har billetter klar må vente ute til det er ordnet. Det er mulig å kjøpe billetter i døren kontant, men da koster det 100 kr og vi tar kun i mot eksakt beløp, ingen veksel. 


ENGLISH;

ID: 18 years

Cover: NOK 50, - for pre-purchased tickets via Ticketco

NOK 100, - for cash purchases in the door (just the exact amount)

ATTENTION; Tickets must be purchased in advance to enter the room. Anyone who does not have tickets ready must wait outside until it is settled. It is possible to buy tickets in the door in cash, but then it costs 100 NOK and we only charge for exact amount, no change.